Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-22

Automatisering; produktoptimering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Lear Corporation är ett internationellt storföretag som grundades år 1917. Företaget, som har över 115.000 anställda i 33 länder, verkar inom plastindustrin där de är underleverantör till bilindustrin.

För ytterligare upplysningar kring villkoren vid examensarbete för Lear Corporation Sweden AB, kontakta Lisa Starlander via mailadress [email protected]

Ovanstående examensarbete handlar om att ta fram vilka nödvändiga ändringar som bör göras för att möjliggöra automatisering av en produkt. Analys av vilka besparingar som kommer att vara möjliga att göra genom att införa automatisering samt vilka kostnader som följer med ändringarna.

Tiden anpassas efter studenten men examensarbetet omfattar minst 10 veckor.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.