Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-11

Internetdatabas för historiska dokument (Ljusdal 35)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ert projektarbete skall öka göra en internetbaserad funktion för historiska dokument. Textinnehåll ända från 1600-talet skall göras flexibelt sökbart via Lassekrogs hemsida. Sökning och visning av Årtal, Platser och Personer skall enkelt och effektivt kunna utföras via siten www.lassekrog.nu

Bakgrund:Lassekrog är en av landets äldsta gästgiverier och det finns en rad historiskt intressanta dokument knutet till platsen och verksamheten. Genom olika initiativ har innehållet i gamla dokument sammanställts och översatts till digital texter i en rad worddokument. Det finns dock ett behov av att göra innehållet i dessa dokument enkelt sökbar och tillgänglig via internet. Möjliga användare är både besöksgäster och historieintresserade.

Beskrivning:(vecka 1)Uppdraget inleds med att göra en källgenomgång ¿att gå igenom den information som finns tillgänglig. Sedan görs en en informationsstruktur som kan ligga till grund för utveckling ochimplementation.(vecka 2-3) Informationen skall delas upp och lagras i lämplig databas som nåd via ett användargrässnitt i en webläsare. Lämplig struktur och lösning föreslås och testas av examensarbetarna och godkänns av Lassekrog.(vecka 4-8) Utveckling och implementationav lösningen på www.lassekrog.nu(vecka 9-10) Slutrapport och redovisning  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.