Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-08-11

Arbetsmiljö för bättre konkurrenskraft -Framtagning av arbetsmiljöhandbok och praktiskt genomförande

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Radiator VVS AB (www.radiatorvvs.se) är ett bygg- och serviceföretag verksamt inom VVS (Värme, Vatten, Sanitet). Bolaget arbetar inom sex olika affärsområden:
- Bygg (nybyggnation och renovering av VVS-anläggningar
- Service (service av befintliga VVS-anläggningar)
- Sprinkler (brandskydd)
- Industrirör (processindustri)
- Fjärrvärme
- Helhetslösningar

Radiator VVS AB har 140 anställda vid åtta filialer i Mellansverige. Omsättningen är 120 MSEK och bolagets huvudkontor finns i Örebro. Bolaget grundades redan 1924 och är därmed ett av de äldsta i branschen.
Bolaget går för närvarande igenom en omfattande förändringsprocess, där vi på område efter område har för avsikt att höja bolagets konkurrenskraft.

I det förändringsarbete som nu pågår har vi bestämt oss för att om några år bli branschens attraktivaste arbetsgivare. Personalutveckling och arbetsmiljöfrågor har därför hög prioritet i vårt förändringsarbete. En viktig del i detta arbetet är att ta fram en ny arbetsmiljöhandbok. Vi vill skapa en arbetsmiljöhandbok som är ändamålsenlig och anpassad för bolagets storlek och specifika situation.

Uppsatsarbetet består i:
-Att ta fram ett förslag till ny arbetsmiljöhandbok och att skapa ett system för systematiskt arbetsmiljöarbete
-Delta i genomförandet/införandet av den nya arbetmiljöhandboken.

Innehållet i uppsatsarbetet kan i viss mån komma att förändras beroende på de akademiska krav som ställs på arbetet. Författarna kommer att handledas av bolagets kvalitetschef.

Vi föreställer oss att uppsatsförfattarna studerar ekonomi med inriktning organisation, PA-linjen eller på teknisk utbildning med inriktning på kvalitets och/eller miljöfrågor.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.