Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-04-28

Modellbaserad diagnos av Scania lastbilsmotor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kommande lagkrav ställer hårda krav på diagnos av lastbilsmotorer. Ett
sätt att möta dessa hårda krav är att gå mot mer modellbaserad
diagnos, dvs. att med hjälp av matematiska modeller av lastbilsmotorn
dra slutsatser om eventuella fel. I detta exjobb kommer vi att bygga
upp ett diagnossystem för en dieselmotor i en simuleringsmiljö.
Utgångspunkten är en färdig modell av en dieselmotor.

I arbetet kommer nya metoder utvecklade på Linköping universitet att
användas och utvärderas. Först kommer den färdiga modellen att
analyseras med hjälp av så kallad strukturell analys. I ett andra steg
så används denna analys för att konstruera så kallade
residualgeneratorer, dvs. filter som genererar signaler som är
känsliga för fel. Dessa signaler kan sedan användas för att både
detektera fel och även peka ut vilken komponent som i så fall är
felaktig. I detta sista steg kommer troligtvis metoder från olinjär
reglerteori att användas.

I mån av tid och intresse kan den framtagna metoden implementeras i en
generell algoritm som tar tex. en Simulinkmodell som indata och
automatiskt levererar ett eller flera delsteg i designprocessen. Också
i mån av tid kan olika nya sensorkonfigurationer studeras och i vilken
mån dom bidrar till att öka diagnostiserbarheten.

Lämplig bakgrund för exjobbet har en person från
civilingenjörsutbildning Y, D eller motsvarande. Exjobbets omfattning
kan anpassas så att det passar en eller två personer. Startpunkt för
exjobbet är januari eller februari. Exjobbaren kommer att sitta på
universitetet men Scania kommer att bidra som en aktiv
samarbetspartner och med ekonomisk ersättning.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.