Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-11-26

Utreda miljö och marknadsekonomiska förutsättningar för en alternativ ekologisk nedbrytbar produkt för avisning och snöröjning. (33)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Den kalla årstiden skapar personolyckor och trafikstörningar i form av halka, nedisning och begränsad framkomlighet på grund av snöfall. Detta gäller för de länder i Europa som pga. sitt geografiska eller topologiska läge utsätts för ovanstående under den kalla årstiden och orsakar stora ekonomiska konsekvenser för samhället i form av fordonsskador, skador på människor och tidtabellstörningar.

Genom åren har olika metoder tagits i bruk för att mekaniskt och kemiskt undanröja nedisning och snöröjning. Bla har fordonen utvecklats med olika anordningar för att höja säkerheten för människa såväl som att reducera fordonsolyckor. I Sverige används saltning och sand för halkbekämpning på vägar. Det finns regioner i Sverige där saltning är förbjuden pga. miljökonsekvenser. Inom flyg och järnväg används andra avisningsmedel som inte uppfyller de krav som kan ställas på en miljövänlig produkt.

Det vi vill ha hjälp med är en kartläggning av de totala ekonomiska konsekvenserna som dagens metoder för avisning och halkbekämpning skapar i form av miljöförstöring, personolyckor, trafikstörningar, rostskador på fordon och maskiner samt vad dessa metoder kostar samhället.

Resultatet av undersökningen kommer att vara ett underlag för ev. framtagande av en ekologisk nedbrytbar produkt för avisning.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.