Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-12-14

Storskalig matchning av genom och EST (expression sequence tags) DNA/protein sekvenser för identifiering av nya gener och karakterisering av gen repertoar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sekvensbestämning av det mänskliga genomet tillsammans med ett antal andra genom, exempelvis mus och benfiskar har gjort att antalet tillgängliga sekvenser har ökat exponentiellt. Sekvenserna har lagts ut is kaotiska databaser där det är relativt enkel att ta fram enstaka sekvenser om du vet någorlunda hur den ser ut men svårt att göra storskaliga helhetsanalyser för att hitt nya gener som ofta ser annorlunda ut (och därför har dem inte tidigare hittats).
Vi håller på med ett multidisciplinärt sätt att matcha den genom och EST (sekvenser som är uttryckta i olika vävnader) information som finns för att hitta nya gener och predicera hur många gener finns i olika genfamiljer eller som uttryckts i olika vävnader. Vi hoppas även få fram lösningar som är användbara for storskalig genomanalys och kartläggning av hela kromosomer med matchning av sjukdomar och gener.
Projektet kväver en viss programmeringsvana.
De flesta studenter som vi har handlett har blivit medförfattare på en eller flera vetenskapliga publikationer, vilket är en utmärkt meritering för ett industriarbete eller eventuell fortsatt forskning. Metoderna, grundfrågoställningarna samt GPCRs har stort intresse hos läkemedels och biotech industrien.
Vi kan ge studenter stipendium vilket gärna kan knytas till examensarbetet. Vi ger gärna referenser till våra tidigare examensarbetare och uppmuntrar er att ta kontakt med dem.
Helgi Schiöth, docent, Institutionen för Neurovetenskap, farmakologi, BMC, korridor B3, plan 2, tel 4714160. E-mail. [email protected]. Övriga handledare: Tobias Hill, Robert Fredriksson, Malin Lagerström.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.