Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-10

Riskanalys inom IT-projekt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta examensarbete utförs vid IT-avdelningen vid SL Infrateknik.

Handledare är Kaveh Djahevarian, 08-686 3809

Bakgrund
Inom IT-avdelningen pågår idag ett antal stora projekt och inom SL infrateknik har projektstyrningsmodellen PROPS antagits.
En viktig aspekt i projektfasen är riskanalys. I samband med implementeringen av PROPS, pågår diskussioner om vilken typ av riskanalysmodell som kan vara lämpligast för avdelningen och organisationen.

Projektmål
Arbetets mål är att kartlägga de olika riskanalysmetoder som finns på marknaden med betoning på IT-projekt. Arbetet ska också i mån av tid, utmynna i förslag på en eller fler metoder som kan tänkas passa SL och den offentliga sektorns verksamhet.

Projektets omfattning och genomförande
Arbetet skall bedrivas genom analys av marknaden, samt intervjuer med olika intressenter och organisationer som tillhandahåller en sådan metodik. Det finns en uppsjö av litteratur inom detta område, men det är viktigt att inte begränsa sig till de standarder som finns, utan även undersöka företagsspecifika riskanalysmetoder och eventuellt verktyg som säljs kommersiellt.

I denna form är arbetet omfattande, varvid vi söker 2 personer som önskar genomföra en 20-poängsuppsats.

Studenten ska ha kunskap inom informationssäkerhet (ej att blanda med teknisk säkerhet inom IT) samt kunskaper inom ekonomi och management.

Implementering
Förslaget som detta examensarbete ska utmynna i, kommer att ligga till grund för beslut om vilken typ av riskanalysmetod IT-avdelningen ska implementera i framtiden.

Företaget
SL Infrateknik AB är ett av landets mest teknikbreda företag. Vår huvuduppgift är att försörja SL-koncernen med infrastruktur för spårtrafiken,i huvudsak bananläggningar, spårfordon, fastigheter samt övriga tekniska system
Vi ingår i SL (AB Storstockholms Lokaltrafik) som planerar och marknadsför kollektivtrafiken. Trafiken upphandlas från svenska eller internationella entreprenörer.
SL investerar de närmaste åren 16 miljarder kronor i kollektivtrafiken,huvudsakligen för att höja komfort och
standard.

IT-avdelningen ansvarar bland annat för flertalet informationssystem på perronger och bussterminaler, deltar i arbetet med information visa Internet, telefon, WAP etc. Enheten hanterar även system som tåg- och bussradio, larmer, ITV (intern-tv på plattformarna), transmissions- och datanätverk.

Pågående IT-projekt
Realtidsprojektet
BussPC projektet
TUB-netprojektet

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.