Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-12-13

Farledsavgifter kan strypa kryssningstrafiken (60)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Svensk Sjöfart Tidning skrev i sin ledare 17 oktober 2003 ¿Statsmakterna har bestämt att svensk transportinfrastruktur består av landsväg och järnväg och sjöfart är något som existerar vid sidan om.¿
Varje svensk betalar i genomsnitt 2,80 kronor i svensk sjöfarts infrastruktur. Motsvarande satsning på järnvägen är 940 kr per person och på det svenska vägnätet 1730 kr per person.

Nu ligger det ett förslag hos regeringen att höja farledsavgifterna. Beräkningarna för den avgiften är under diskussion. Är det skogsnäringen eller turismen som ska stå för den största kostnaden? Varför är det viktigt att höja avgifterna? Hur påverkar det vår konkurrens med St Petersburg, Helsingors, Gdansk när det till exempel gäller kryssningstrafiken?

Kryssningstrafiken i Östersjön ökar både när det gäller den internationella kryssningstrafiken som den nationella.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.