Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-12

Hyressättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta examensarbete utförs vid Fastighetsavdelningen inom SL Infrateknik.

Kontakta Linda Carlberg, 08-686 3825 för vidare information.

Bakgrund
SL äger många stationer i Stockholmsområdet och hyr ut delar av dessa lokaler. Idag finns ingen enhetlig modell för hyressättning av kommersiella lokaler hos fastighetsavdelningen inom SL Infrateknik AB. Läge och miljö skiljer sig väsentligen från etableringar i gatunivå, samtidigt som målgruppen skiljer sig, då de i första hand besöker stationer för att påbörja en resa med SL och inte besöka en särskild näringsidkare. Detta medför även att prissättningen av kommersiella lokaler i tunnelbanan skiljer sig från andra kommersiella lokaler.

Projektmål
Skapa en modell för hyressättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer med avseende på lägesfaktorer och verksamhetens art, samt hur olika verksamheter i kombination kan komma att påverka hyressättningen.

Projektet omfattning och genomförande
Detta arbete är komparativ i sin art hellre än beskrivande. Den bör dock innehålla både inslag av litteraturstudie som bearbetning av data i form av hyresintäkter. Tänkbart kan även vara intervjuer hos näringsidkare för att fastställa olika verksamheters betalningsvilja. Detta arbete förväntas omfatta 20 veckors arbete, men delar av uppdraget kan även utföras som en tiopoängsuppsats.

Implementering
Syftet är att öka kunskapen hos förvaltningsgruppen om rådande marknadshyresnivåer och vara ett redskap vid hyressättning.

Arbetet ska redovisas i en skriftlig rapport samt muntligt på Fastighetsavdelningens avdelningsmöte.

Företaget
SL Infrateknik AB är ett av landets mest teknikbreda företag. Vår huvuduppgift är att försörja SL-koncernen med infrastruktur för spårtrafiken,i huvudsak bananläggningar, spårfordon, fastigheter samt övriga tekniska system
Vi ingår i SL (AB Storstockholms Lokaltrafik) som planerar och marknadsför kollektivtrafiken. Trafiken upphandlas från svenska eller internationella entreprenörer.
SL investerar de närmaste åren 16 miljarder kronor i kollektivtrafiken,huvudsakligen för att höja komfort och
standard.

Fastighetsavdelningen vid SL Infrateknik ansvarar för förvaltning och utveckling av de infrastrukturtillgångar som benämns trafikantanläggningar, depåer samt övriga fastigheter och som erfordras för kollektivtrafiken i Stockholms län.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.