Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-10

Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
tabilitet. Resultatet bör kunna ge en kunskapsbild av hur dagens metodik och konstruktionskunnande kan bidra till att optimera framtidens konstruktioner med hänsyn till funktion, ekonomi och underhåll.

Implementering
Strävan är att resultaten skall implementeras i SL Infratekniks verksamhet och organisation. Arbetet skall presenteras på SLs Intranät samt t.ex. vid seminarier, utbildningar och enstaka kurser.

Företaget

SL Infrateknik AB är ett av landets mest teknikbreda företag. Vår huvuduppgift är att försörja SL-koncernen med infrastruktur för spårtrafiken,i huvudsak bananläggningar, spårfordon, fastigheter samt övriga tekniska system
Vi ingår i SL (AB Storstockholms Lokaltrafik) som planerar och marknadsför kollektivtrafiken. Trafiken upphandlas från svenska eller internationella entreprenörer.
SL investerar de närmaste åren 16 miljarder kronor i kollektivtrafiken,huvudsakligen för att höja komfort och
standard.

Banavdelningen vid SL Infrateknik AB ansvarar för banvallar och spår, broar, tunnlar och elkraftanläggningar för tunnelbane-,tåg- och spårvägsdriften samt elanläggningar för belysning, växelvärme och reservkraft.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.