Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-05-11

Naturvetenskapliga experiment kring energi och vatten.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Balthazar är ett samarbetsprojekt mellan kommunen, högskolan och
näringslivet.
Målsättning med Balthazar:
¿ Att öka nyfikenheten och intresset för naturvetenskap
¿ Ta tillvara och utveckla barn och ungas kreativitet, experimentlusta och företagsamhet
¿ Vara ett stöd för kommunens pedagogiska verksamheter
¿ Bedriva kompetensutveckling inom naturvetenskap och teknik

Uppdrag:
- Alternativa energikällor. Experiment kring energialternativ i vår utemiljö eller innemiljö.
- Vattenexperiment. Går det att göra något kul med vår bassänger? I vår verksamhet finns bassänger både ute och inne.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.