Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-12-17

Hur ser vår interna kommunikation ut?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Utbildningsförvaltningen i Skövde Kommun ansvarar för gymnasie- och vuxenutbildning i Skövde kommun samt uppdragsutbildning och invandrarundervisning.

Vi ger stöd och service till nämndledamöter och skolledare.
Kontoret ansvarar för övergripande budgetarbete, planering och utveckling,samarbete mellan skola och näringsliv, nämnd- och personaladministration, jämställdhet och arbetsmiljöfrågor, utredningar, IT-samordning samt uppföljning
och utvärdering.

Vi behöver en undersökning av hur personal inom förvaltningen skaffar sig och får information om det som är aktuellt på arbetsplatsen/inom förvaltningen (interna kommunikationsmönster), vilka brister de upplever i internkommunikationen m m  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.