Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-12-08

Applikationsutveckling av det intelligenta stetoskopet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Gruppen fysiologisk mätteknik vid institutionen för medicinsk teknik arbetar aktivt med att modernisera det klassiska stetoskopet som uppfanns 1816. Vår idé är att med avancerad signalbehandling efterlikna den analys och diagnostiska koppling som en skicklig läkare kan utföra. Vidare kommer det intelligenta stetoskopet att ge möjligheter till lagring av ljud så att tidigare undersökningar kan tjäna som referens.

Uppgift
De metoder vi utvecklat på IMT är implementerade på algoritmnivå. Ditt uppdrag är att utveckla ett plattformsoberoende system som fungerar som ett skal för våra algoritmer. Programmet ska kunna hämta in och spara data från ett elektroniskt stetoskop (via USB), presentera och visualisera de insamlade signalerna samt utgöra ett gränssnitt mot de underliggande signalbehandlingsmetoderna. Tanken är att programmet ska vara moduluppbyggt så att olika delar kan bytas ut oberoende av varandra. Typexemplet är att moduler med nyutvecklade signalanalysalgoritmer ska kunna läggas till på ett enkelt sätt.

Förslag till arbetsmoment
· Instudering: hjärt- och lungljudens uppkomst (kort)
· Instudering: USB-interface i java
· Design, implementation och test
· Dokumentation och framläggning

Förkunskaper
Goda kunskaper i java är ett krav, vidare kan en kurs i signalbehandling underlätta arbetet.

Kontaktpersoner
Handledare: Christer Ahlström, [email protected], 013-222484
Examinator: Peter Hult, [email protected], 013-222458

http://www.imt.liu.se/GU/exjobb/pdf/int_stetoskop.pdf


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.