Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-06-30

Ekonometrisk analys av beslutsprocess

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Med anledning av nätnyttomodellens (NNM) introduktion avser Actuva att expandera sin kunskapsbas inom energiområdet. Som ett led i detta genomförs en kartläggning av historisk reglering i Sverige.

I samband med generell reglering finns en misstanke om att beslutsprocessen innehåller ¿mönster¿ vilket skulle tyda på ett tidsberoende (historiskt utfall vägs in i bedömningen) och risken för strukturella fel.

Detta examensarbete går ut på att analysera historisk utfallsdata för att kartlägga samband och mönster. Studenten (eller studenternas) bör ha en inriktning mot tidsserie- och regressionsanalys.

Arbetet bör påbörjas så snart som möjligt. Stor vikt fästs vid studentens/-ernas ambitionsgrad. Vid ansökan skall anges relevanta kurser (kvantitativt orienterade) samt betyg på dessa kurser.


Skicka ansökan till [email protected]  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.