Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-06-11

Utvärdering av hemsidor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Arn-projektet; Utvärdering av hemsidor, Arns egen www.skaramus.se, samt övriga hemsidor knutna till de olika besöksmålen som berörs av Arnturismen. Hur ser deras struktur och uppbyggnad ut? Bör man samordna och i så fall hur?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.