Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-16

Marknadsanalys

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BINAB är ett växande bolag där affärsidén är tillverkning av biologiskt växtskydd för bekämpning av svampsjukdomar på växter. Idag tillverkas produkter baserade på två arter av svampsläktet Trichoderma sp.
Marknaden är huvudsakligen kommersiella växthusodlingar (tomat-, gurkodlingar, blommor och krukväxter), jordgubbs-, vindruvs- och fruktodlingar på den svenska, danska, och chilenska marknaden.

BINAB's styrkor är miljövänlighet, säkerhet och kvalitet. Företaget har världsmarknadens längsta erfarenhet vad gäller tillverkningen av biologiskt växtskydd för bekämpning av svampsjukdomar på växter. Produkterna har testats upp till 10 gånger för aktivitet, föroreningar och mykotoxiner före leverans. Doseringsanvisningarna bygger på vetenskapliga försök och odlarnas egna erfarenheter.

Uppdrag:
Fördjupad marknadsanalys på en eller flera av BINABs marknader.

Detta är enbart en presentation av ett möjligt projekt. Utformningen diskuteras fram med Thomas Ricard.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.