Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-05-24

Spillingsskatten - Den levande bildstenen (59)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Gotland är unikt med sina Bildstenar.
Bildstenarna på Gotland kommer från början av 400-talet till slutet av 700.talet och därefter tog runstenar mer överhanden.
Bildstenarna representerar resor och upplevelser från södra Europa.

De Gotländska bildstenarna berättar om gudar och människor, om myter och verklighet ur ett fantasieggande förflutet. De utgör ett helt unika bilddokument från Gotlands järnålder och vikingatid.

TÄNK DIG ATT DU STÅR FRAMFÖR EN AV DE BILDSTENAR SOM FINNS I FORNSALEN PÅ GOTLAND.
DU BLUNDAR ; BILDSTENEN BLIR LEVANDE OCH DU FÖRS IN I TIDEN FÖR BILDSTENENS BILD BERÄTTELSER.

Med dagens teknik är detta möjligt! Men HUR?

Teknik: Interaktiv Media, Virtual Reality, Interaktiva Spel, Dator animering, Dator simulering, Image Processing, Modern filmteknik, Digital ljudteknik, Luktupplevelser samt det senaste för Presentation media och teknik som exempelvis Cave studio.

Detta examensarbete bör utföras av studenter från olika studiegrenar som:
Arkeologi och Historia, Datorteknik, Bildteknik, Filmteknik , Interaktiv Media, Animering, Image processing .

Problemformulering:

I samband med projektet Spillingskatten och Bogeviken pågår ett arbete att föröka skapa ett Upplevelse Museum på platsen där Världens största vikingatida silverskatt var gömd.

Att utgå från bildstenarna är ett sätt att uppleva järnåldern och vikingatiden.
Man kan också säga att bildstenarna var dåtidens bildhantering och kan därför enkelt kopplas till nutid och dagens bildhantering genom dator och film teknik.

BILDEN SÄGER MER ÄN TUSEN ORD!

Hur går man till väga: En projekt beskrivning med beskrivning av teknikanvändning.
Hur skulle en interaktiv berättelse kunna se ut?
På vilket sätt kan arkeologen via denna teknik föra historien vidare och göra den mera levande?
Skulle utnyttjandet av denna teknik öka intresset för vår historia och besökfrekvensen till ett Upplevelse Museum?

Gör ett demoexempel med utgångspunkt från en bildsten, ca. två minuters speltid.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.