Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-16

Kartläggning av nyföretagandets omfattning samt faktorer som påverkar viljan att starta eget företag i Mölndals kommun

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nyföretagandet i Mölndals kommun ökar. Vi har dålig kännedom om de bakomliggande faktorerna som bidrar till att allt fler väljer att starta eget. Är det varslade och uppsagda från Ericsson och andra företag? Har samhällets information om möjligheterna att starta eget påverkat? Stöd från andra system, organisationer? Förändringar i synsätt på egenföretagande?

Ytterligare en faktor som vi vill ha belyst är tillförlitligheten i befintlig statistik över nyföretagandet. Vi köper uppgifter från SCB med namn och adress på nyregistrerade företag. Denna information har dock en del felkällor som SCB och ITPS (Inst för tillväxtpolitiska studier)gemensamt har försökt analysera omfattningen på (rapporten finns tillgänglig på ITPS hemsida http://www.itps.se. Dock bara på nationell resp regional nivå. Mölndals kommun är intresserad av att få motsvarande bedömning gjord för de nyregistrerade företagen här.

Båda dessa analyser kan rymmas inom en studie som troligen får genomföras som en intervju- och/eller enkätundersökning. Vi kan tillhandahålla namn och adressuppgifter på samtliga nyregistrerade företag i kommunen sedan april 2003, ca 430 företag på årsbas.

Detta ex-jobb genomförs på uppdrag av näringslivsenheten, Mölndals kommun. Mer information om kommunen finns på http://www.molndal.se

Uppgiften kan vara lämplig som två skilda C-uppsatser - en med tyngdpunkt på statistikanalysen resp en med faktorer bakom företagandet. En annan möjlighet kan vara att två studenter jobbar tillsammans med båda delarna i en uppsats.
Lämplig utbildningsprofil företagsekonomi, samhällsplanering eller statistik.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.