Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-04-08

Spillingsskatten - rekonstruktion av byggnaden (58)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
För fyra år sedan hittades Världens största vikingatida silverskatt vid Spillings gård i närheten av Bogeviken Gotland. Skatten har kommit att kallas för Spillingsskatten och är central i forskningsuppgiften.
Föremålen i skatten är från ett stort geografiskt område men framförallt består den av östligt präglade föremål bland annat ifrån Bagdad.
- Med anledning av detta kan man med fog fråga sig om Bogeviken hade en handelsplats där handeln framförallt bedrevs mot öst.

Problemformulering.
Under sommaren 2003 har man grävt fram husets grund och stolphål som bildar basen för att göra en rekonstruktion av byggnaden.
Arbetet går ut på att med kända fakta om huset och kunskap av andra byggnader från denna tid ge förslag på husets utseende och konstruktion.
Andra fakta kan vara den typ material tillgång som fanns runt Bogeområdet och vilka verktyg man hade tillgång till.

- Varför fanns denna stora silverskatt i detta hus?

Målsättningen är att en rekonstruktion och uppförande av byggnaden skall kunna genomföras under år 2005.
Historiken om detta hus och gård från vikingatiden är en produkt som är en del av den bas för ett framtida upplevelsecentrum med inriktning på tiden från folkvandringstid till och med vikingatid (500 till och med 1000 talet ).

Frågeställning: Hur såg det hus ut där världens största vikingatida silverskatt var gömd?

Syfte: Utarbeta underlag för en rekonstruktion av byggnaden.

Arbetet kan utföras av en arkeologstuderande, studerande med inriktning av historiska byggnader, byggnadsvårdstuderande och eller arkitektstuderande.
En fördel kan vara ett grupparbete med olika kunskaper.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.