Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-12-08

Finita-elementberäkningar på lättviktsbilar i aluminium

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Målet är att ta fram dimensioneringsmetoder baserade på finita-elementmetoden för fogförband i ramstrukturer för framtida generationer av lättvikts-personbilar och bussar.

Tillvägagångssätt
I ett stort projekt tillsammans med Volvo och Scania tar IM fram utmattningsdata för nya typer av fogar i aluminiumstrukturer. Det innefattar nya metoder för fogning som stuknitning, stansnitning, lasersvetsning, limning och friktionssvetsning.

Du skall utföra finita-elementberäkningar motsvarande dessa nya utmattningbelastade förband. Från beräkningarna skall Du utvärdera brottmekaniska storheter som sedan ska användas i praktiska dimensioneringsberäkningar. Med hjälp av IMs provningsdata ska Du verifiera hur väl de nya dimensioneringsmetoderna stämmer med verkligheten.

Deltagande företag
Volvo PV, Scania Buss och SAPA.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.