Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-07-01

Högtemperaturkorrosion av Fe- och Ni-bas legeringar i ångatmosfär

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Att undersöka inverkan av legeringsämnen Ni och Si på högtemperaturkorrosion i atmosfärer innehållande luft+vatten.

Sju olika experimentella legeringar undersöks vid 700°C och 1000°C med både isoterm och cykisk exponering. Oxidationskinetik utvärderas genom termogravimetri, och en kombination av ljusoptisk metallografi och SEM används för kartläggning av oxidtyper och - morfologier. Cyklisk data utvärderas med oxidationsmodellen COSP.

Arbetet är en del av ett större forskningsprojekt tillsammans med tre materialtillverkare.

Önskad utbildningsprofil
Materialvetenskap

Bakgrund
Institutet för Metallforskning (IM) är ett industriforskningsinstitut. Vi ägs av de stora svenska metall- och verkstadsföretagen (Ca 55 företag. Exempel: Sandvik, AvestaPolarit, Höganäs, Volvo, Sapa, AGA, Duroc etc).

IM har drygt 100 anställda varav ca 70 forskare så den vetenskapliga kompetensen är hög. På IM finns ett komplett bibliotek med informationsåtervinning från de flesta adekvata databaser och ett av de större litteratursamlingarna i landet inom vårt område som är materiallära. Biblioteket ger service, förutom till den egna personalen, också till våra medlemsföretag.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.