Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-11-23

Manual & utbildning för personlighetstester

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Mirrorgate AB - http://www.mirrorgate.se - levererar ett antal personlighetstester som används vid rekrytering och urval, coaching och utbildning.

Vi har nu behov av att ta fram en manual samt utbildning till licenstagare samt testledare. Manualen/utbildningen skall omfatta:

generella riktlinjer för personlighetstestning
begreppförklaringar med exempel - t ex validitet, reliabilitet och normer
exempel på tester
tolkning av tester
bjudning av test
testning över Internet
Exempel
mm

Vi har mycket material osorterat och oorganiserat som skall kompletteras med nya tester och exempel.

Rätt person kan förväntas få erbjudande om anställning.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.