Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-10

Teknik för resurssnål bevattning i Semi-Arida områden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Projektet avser försök med droppbevattning som kombineras med olika typer av salthaltigt vatten. Målet är att hitta en effektiv resurssnål metod för att minimera vattenförbrukning och samtidigt få ett bra produktionsresultat i områden med mycket begränade vattenresurser. Projektet genomför i samabete med Universitetet i Pretoria.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.