Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-06-02

Marknadsföring: Hur säljer man ett administrativt, färdigutvecklat programpaket?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hur säljer man en programvara, investering, försäljningskanaler, samarbetspartners, serviceavtal, efterbehandling och uppdateringar.

I vår grupp av företag ingår ILOG ADB Konsulter, Commodus NetSystem AB samt Sanibox AB. Sanibox AB tillverkar, utvecklar och säljer WC-myntautomater. All databearbetning sker i det av ILOG ADB Konsulter utvecklade administrativa systemet NYTTIG.

Till företagen behövs dels för eget bruk samt även för möjlig försäljning till kunder, en Excel-modell för företagsstyrning. Data skall hämtas från NYTTIG för att plockas in i en Excel-modell. Denna Excel-modell skall ge underlag för att bedöma företagets vinst/förlust. Utöver verkliga kostnader och intäkter skall möjlighet finnas att direkt i Excel-modellen ange eventuella tillkommande bokföringsposter såsom lageravskrivningar, aktieförsäljningar, eventuella intäkter för att prova om de skall läggas på innevarande eller nästkommande år, m.m. bokföringstekniska möjligheter för att utjämna vinst/förlust i ett bolag m.h.t. de lagliga regler som föreligger.

Arbetet skall eventuellt även omfatta att göra en enkel beskrivning av hur Excel-modellen skall användas, vilket bör göras i Word.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i redovisning samt kunnande i Excel. Vana vid Windows förutsätts även.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.