Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-18

Automatiserad verifiering och test av större mjukvarusystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
- Strategisk analys, utvärdering av alternativ och metoder samt implementation

Vi söker dig som är intresserad av att hjälpa oss att utveckla vår framtida teststrategi.

Bakgrund X-jobb:
Som ett ASP-företag med ett större antal kunder som alla kör den senaste versionen av vår tjänst (system) ser vi två mot varandra verkande krafter: För att snabbare möta våra kunders krav har vi som målsättning att kunna sjösätta nya releaser ofta, men med alltmer frekventa releaser utgör overhead i form av testning en allt större del av projekttiden och tar i anspråk en allt större andel av resurserna.

Vårt mål för framtiden är att
1. kunna släppa nya releaser mer frekvent, samtidigt som
2. systemet (med tiden) får mer funktionalitet som skall testas och
3. antal kunder, anpassningar, integrationer och data i systemet växer, men samtidigt
4. sänka den totala andelen tid vi lägger på verifiering/test och
5. bibehålla en hög driftsäkerhet.

Detta tror vi kan åstadkommas genom att införa högre effektivitet vad gäller metoder och verktyg för verifiering och test av vårt system och vi tror att en inledning i det arbetet kan vara ett X-jobb (20 poäng) med följande huvudsakliga moment:
- Strategisk analys och handlingsplan
- Utvärdering av tänkbara alternativ, metoder och verktyg
- Programmering och implementering av testrobotar och verktyg
- Genomförande av pilottest med hjälp av valda metoder och verktyg
- Utvärdering av resultat
Detta kan ev. delas upp i 2 arbeten, en mer teoretisk analysfas samt en mer praktisk implementeringsfas beroende på intresse och förutsättningar.

Vi tror att du är van att arbeta mycket självständigt, har inriktning/intresse mot projektledning/verifiering/utveckling av mjukvarusystem och är bra på att kommunicera.

Du kommer att utföra X-jobbet tillsammans med vår utvecklingsavdelning som sitter på Linnégatan i centrala Stockholm. Om detta låter intressant, kontakta [email protected]

Kort om Proceedo
Proceedo¿s affärsidé är att sänka företags och organisationers totalkostnad för inköp och fakturahantering. Med användarvänliga IT-lösningar hanteras hela behov- till betalningsprocessen, vilket ger besparingar i form av bättre styrning samt lägre administrativa kostnader. Genom effektivare kommunikation med leverantörerna sänks kostnaderna ytterligare. Proceedo bildades 1998 och har sedan dess arbetat för att öka företags och organisationers lönsamhet genom att effektivisera och minska kostnaderna för deras inköp. Behovet av våra produkter och tjänster är stort och vi är idag verksamma i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Exempel på företag som anlitat oss är Schenker, SAS och Manpower. Dessutom har Proceedo och Nordea ett omfattande samarbete kring elektronisk fakturahantering där vi gemensamt marknadsför våra produkter gentemot nordiska kunder. Proceedo är ett dotterbolag till Tele2 vilket ger den långsiktighet och styrka som ett framgångsrikt, expansivt företag behöver. Se också www.proceedo.com  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.