Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-02-28

Rivningsplan och dokumentation av T-byggnad (Ljusdal 32)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ljusdals kommun vill upprätta en rivningsplan för en av sina fastigheter. I uppdraget ingår att inventera allt farligt avfall, ta reda på vad som finns i huset, var det finns och i vilka mängder. I dag är känt att det finns hussvamp, fuktskador, PCB och asbest.

I rivningsplanen ska också framgå hur det farliga avfallet skall förvaras på rivningsplatsen, transporteras och deponeras. I uppdraget ingår även att utveckla en modell för kontroll av rivningsentreprenaden.

T-byggnaden är Q-märkt, varför den skall dokumenteras innan rivning. Dokumentationen skall innehålla bland annat fotografier och byggnadsbeskrivning.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.