Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-12-15

PCB-inventering av kommunens fastigheter (Ljusdal 31)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ljusdals kommun har för avsikt att göra en PCB-inventering av sina fastigheter enligt ett lagförslag.

PCB förekommer i ny- och ombyggnader från åren 1956-1973. PCB kan förekomma bland annat i mjukfogar, isolerglas, golvmassor och kondensatorer. Enligt lagförslaget skall inventering och åtgärdsförslag vara klart 2004-06-30 och åtgärderna skall vara genomförda senast
2008-12-31.

I dag finns 34 huskroppar med byggår -56-73. Uppdraget går ut på att ta prover från ett urval av husen, sammanställa provsvaren och upprätta ett åtgärdsförslag alternativt en saneringsplan.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.