Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-31

Kundregister, marknadsföringsplan (Ljusdal 30)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Måleriverkstan i Järvsö arbetar med nymålning av snickerier enligt gamla metoder, väggmåleri med schablonmålning som specialitet, lagning av gamla väggmålningar och tapeter, samt utbildning inom inredningsmåleri och slöjd.

Företaget har funnits sedan 1983. Anna-Carin Åsbrink har de senaste åren bl a bedrivit undervisning i dekorativt måleri för Gymnasieskolan, Komvux, Miroi och Alfta trätekniska. Sedan en relativt kort tid tillbaka driver företaget de flesta utbildningarna i egen regi.

Under åren har många personer deltagit i olika kurser men företaget har idag inget kundregister för att kunna bearbeta nya och gamla kunder.

Uppdraget består i att se vilka kundregister som finns i dag på marknaden och ta fram ett förslag som skulle passa verksamheten alternativt att skapa ett anpassat efter företagets behov.

En marknadsföringsplan behövs också då företaget i dag ej har någon egen hemsida utan marknadsför sina kurser enbart genom direktutskick, mun-till-mun och på en extern hemsida: byggnadsvard.com

Den eller de personer som ska utföra studentuppdraget bör ha kunskap inom marknadsföring och hur man bearbetar sitt kundregister till minsta möjliga kostnad.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.