Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-11

MARKNADSUNDERSÖKNING FRISKVÅRD

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
År 2003 startade Västra Götalands Återhämtningsträdgårdar på Lindhult i Töreboda kommun, en verksamhet med friskvård och behandling av stress och stressrelaterade besvär.
Våra mål är att främja hälsa, förebygga och bota utmattningsdepressioner, så kallad ¿utbrändhet¿, samt att återställa arbetsförmågan. Se http://www.lindhult.nu.

Vi vill ha en kartläggning av hur marknaden ser ut avseende:
¿ institutioner som till exempel Försäkringskassan, offentlig sjukvård
¿ försäkringsbolag
¿ företagshälsovård
¿ enskilda
Vi önskar också förslag på marknadsföring


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.