Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-11

KOSTNADSREDUKTION INTERNA PRODUKTER

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
En av dagens trender strävar mot mer kostnadseffektiva produkter. I förlängningen kräver detta även mer kostnadseffektiva produktionssystem.
Avdelningen för produktionsutveckling på Flextronics Design arbetar med produktions-anpassning av produkter och utveckling av produktionssystem och ¿processer. Detta kräver att vi tidigt kan samarbeta med våra kunder och analysera hur deras produkter kan bli bättre anpassade för en effektiv produktion. I vår strävan att hela tiden förbättra vårt arbetssätt och därmed öka möjligheterna till mer produktionsanpassade produkter vill vi nu genomföra ett examensarbete som utför ett kostnadsreduceringsprojekt på en av våra egna, interna produkter, en testfixtur.
Testfixturen består i huvudsak av mekanik, pneumatik samt elektronik.

Syfte
Syftet med examensarbetet är att utföra en värdeanalys på testfixturen för att identifiera problem och föreslå nya lösningar som genererar en kostnadsreducering på delar av eller hela testfixturen.
Arbetet kommer att ske i en tvärfunktionell grupp på Flextronics Design i Linköping.

Mål
Målet med examensarbete är att genomföra värdeanalys med hjälp av kända metoder t ex DFA, DFM mm.
Examensarbetet kommer att startas med en introduktionsfas där värdeanalysmålen definieras såsom t ex minskade komponentkostnader med X %, vilka begränsningar som finns etc, samt där den tvärfunktionella gruppens deltagare/kompetenser identifieras.
Resultatet av hela arbetet är att föreslå konstruktionsförändringar som ger en robustare, produktionsvänligare och mer transporteffektiv konstruktion. Dessutom ska arbetssättet analyseras och dokumenteras, samt kostnadsreduktionen beräknas. Vidare ska resultatet ge en projektplan på hur de föreslagna förändringarna kan införas på testfixturen. Projektplanen ska kunna fungera som ett beslutsunderlag för vidare implementering av förändringarna varav några av dessa förändringar dessutom inom ex-jobbets ram ska utföras på befintliga produkter.

Allmänt
Vi ser att du/ni som söker detta examensarbete har läst Maskin med inriktning mot konstruktion/produktutveckling, gärna med erfarenhet av ProEngineer. Vidare ser vi att examensarbetet är färdigt senast i början på juni 2004.

Tycker du/ni att detta låter intressant? Skicka in ett kort personligt brev, CV och betygskopior till:

Flextronics Design
Att: David Stenman
Box 1568
581 15 Linköping

Vill du veta mer, kontakta gärna:
Thomas Björkman, Chef Production Engineering, 013 28 70 79
David Stenman, Chef Mechanical Design and Verification 013 32 18 74
Kerstin Johansen, Produktionssystem, 013 28 72 50 alt 0709 65 24 66


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.