Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-12-15

Verksamhetsutveckling / utvärdering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
KarriärCentrum vid Linköpings universitet har fokus student ¿ arbetsliv och invigdes i januari 2003. Verksamheten bedrivs som ett tvåårigt projekt 2002-089-01--2004-08-31. Nu har halva tiden gått och av projekttiden kvarstår ett läsår. Verksamheten ska nu mitt-utvärderas för att se bakåt och framåt.

KarriärCentrum syftar till
 att underlätta övergången från studier till arbetsliv för studenter vid Linköpings universitet och
 att öka kontakten mellan studenter och arbetsgivare i regionen.

Hur utvärderingen ska gå till diskuterar vi fram tillsammans
men ex på olika upplägg kan vara:

Marknadsföring
Hur väl har KarriärCentrum nått ut?
En marknadsföringsplan för KarriärCentrum, en verksamhet som riktar sig både inåt studenter, mot universitetet, och till arbetsgivare.

Hur uppfyller KarriärCentrum sina syften?
Rätt saker: Fråga alumner (fd studenter) eller studenter idag: Vad tycker de hade behövts exempel för att underlätta övergången från studier till arbetsliv?
Rätt sätt: De som har deltagit i aktiviteter, har det underlättat deras steg ut i arbetslivet.

Var med och utveckla en verksamhet som finns till för dig som student vid LiU!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.