Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-14

Ekonomiskt bästa ägarförhållandet av vindkraftverk för lantbrukare? (34)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Lantbrukare kan skaffa sig en extra inkomstkälla genom att bygga vindkraftverk på sina ägor. Det finns flera olika alternativ; bygga ett verk som förser den egna gården med el och sälja överskottet ut på nätet, att upplåta mark åt verk som någon annan äger eller att investera i ett verk på en plats där det blåser bättre än på den egna fastigheten.

Vilket av det tre alternativen ger bäst ekonomisk avkastning? Förutsättningar för olika lantbruk varierar förstås kraftigt, både när det gäller tillgång till vindenergi på den egna fastigheten och andra företagsekonomiska faktorer.

Syftet med undersökningen är alltså att utveckla ett beslutsunderlag eller modell som visar vilket av alternativen som är mest lönsamt för lantbruk med specifika förutsättningar.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.