Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-11-10

Kvantifiering av nyttan med vevstakar i MMC

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
MX Composites är ett dotterbolag till Saab som arbetar med tillämpningar i metallmatriskompositer (MMC), en materialgrupp med mycket intressanta egenskaper, låg vikt och hög hållfasthet. Efter några decenniers forskning och utveckling börjar materialet att finna tillämpningar inom rymd- och flygindustri, fordonsindustrin samt sport och fritid. Det som framför allt begränsat användningen av MMC har varit de extrema kostnader som varit förenat med att maskinbearbeta materialet. Länge ansågs det till och med inte möjligt att maskinbearbeta MMC.

MX Composites har en patenterad teknik för höghastighetsbearbetning (High Speed Machining, HSM) av MMC som på ett revolutionerande sätt möjliggör kostnadseffektiv maskinbearbetning. Med tekniken öppnas en helt ny global marknad med tillämpningar i MMC.

MX Composites arbetar i huvudsak med Aluminiumbaserade MMCer förstärkta med kiselkarbidpartiklar. I relation till andra material kan sägas att Aluminiumbaserade MMCer har styvheten hos Titan-legeringar, bättre nötningsbeständighet än Stål och den låga vikten hos Aluminium. Det intressanta med MMC-materialen är också att egenskaperna kan skräddarsys genom att variera mängden kiselpartiklar.

En tillämpning som MX Composites arbetat med är vevstakar och en kund inom området idag är Husaberg Motorcyklar.

MX Composites har idag behov av en utredning kring vevstakar i MMC som med fördel kan bli examensarbeten för M-teknologer (20 p).

En vevstake i MMC reducerar vikten på vevstaken med ca 50 %. Den minskade vikten skapar mindre friktionsförluster vilket ökar motorns verkningsgrad.

Med högre verkningsgrad kan motorerna göras energisnålare med lägre bränsleförbrukning och emissioner till följd. Den ökade verkningsgraden kan också växlas ut i högvarvigare och kraftfullare motorer med högre effekt. Utöver bränsleförbruknings- och prestandaförbättringarna ger vevstakar i MMC även förbättrade NVH-egenskaper (Noise Vibration Harchness) vilket ger ökad komfort i form av tystare motorer med lägre vibrationer.

MX Composites har idag behov att kvantifiera hur stora de ovan nämnda vinsterna är. Som praktikfall för examensarbetet kan vevstaken i Husabergs motorcyklar användas.

Vi tror att examensarbetet lämpar sig för en eller två M-teknologer med stort konstruktionsintresse inom främst motortekniska tillämpningar och som i framtiden vill arbeta inom Aerospace / Automotive-branscherna.

Handledning av tekniska experter med kompetens i teknikens framkant finns tillgänglig.

Läs mer om företaget på www.mxcomposites.com

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.