Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-11-13

Kvantifiering av HSM-teknikens vinster vid maskinbearbetning av MMC

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
MX Composites är ett dotterbolag till Saab som arbetar med tillämpningar i metallmatriskompositer (MMC), en materialgrupp med mycket intressanta egenskaper, låg vikt och hög hållfasthet. Efter några decenniers forskning och utveckling börjar materialet att finna tillämpningar inom rymd- och flygindustri, fordonsindustrin samt sport och fritid. Det som framför allt begränsat användningen av MMC har varit de extrema kostnader som varit förenat med att maskinbearbeta materialet. Länge ansågs det till och med inte möjligt att maskinbearbeta MMC.

MX Composites har en patenterad teknik för höghastighetsbearbetning (High Speed Machining, HSM) av MMC som på ett revolutionerande sätt möjliggör kostnadseffektiv maskinbearbetning. Med tekniken öppnas en helt ny global marknad med tillämpningar i MMC.

MX Composites arbetar i huvudsak med Aluminiumbaserade MMCer förstärkta med kiselkarbidpartiklar. I relation till andra material kan sägas att Aluminiumbaserade MMCer har styvheten hos Titan-legeringar, bättre nötningsbeständighet än Stål och den låga vikten hos Aluminium. Det intressanta med MMC-materialen är också att egenskaperna kan skräddarsys genom att variera mängden kiselpartiklar.

En tillämpning som MX Composites arbetat med är vevstakar och kund inom detta område är idag Husaberg Motorcyklar.

MX Composites har idag behov av en utredning kring den patenterade HSM-tekniken som med fördel kan bli ett examensarbete för M-teknologer.

Den patenterade bearbetningstekniken utgörs av så kallad höghastightesbearbetning, eller HSM, High Speed Machining, vilket innebär maskinbearbetning med höga skärhastigheter.

Det som gör det svårt och dyrt att bearbeta MMC med konventionella metoder är de keramiska förstärkningspartiklarna som gör materialet extremt hårt. Ett vanligt förstärkningsmaterial är kiselkarbid som också används för att slipa skärverktyg. MMC ansågs länge som obearbetningsbart då materialet är hårdare än konventionella skärverktyg. Med dyra diamantförsedda skärverktyg är konventionell maskinbearbetning möjlig men förenat med stort verktygsslitage och långa maskintider vilket gör bearbetningen extremt dyr.

MX Composites teknik ger maskinbearbetning som är snabbare och förenat avsevärt mindre verktygsslitage. Vad examensarbetet syftar till är att kvantifiera hur stora vinsterna är jämfört med konventionella metoder.

Vi tror att examensarbetet lämpar sig för en eller två M-teknologer med stort produktionstekniskt intresse inom främst skärande bearbetning och som i framtiden vill arbeta inom Aerospace / Automotive-branscherna.

Handledning av tekniska experter med kompetens i teknikens framkant finns tillgänglig.

Läs mer om företaget på www.mxcomposites.com

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.