Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-02

Metodikutveckling ¿ Försilvring av kaviteter med pulsteknik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte: Att ta fram en metodik som skapar förutsättningar för en kontinuerlig inlärning och utveckling av ytbehandlingsteknik för försilvring av kaviteter i aluminium, oberoende av produkter och/eller anläggningar.

Detta examensarbete utförs i samarbete med CSM Materialteknik och Bodycote Ytbehandling. Inriktningen är mot kemi, material- och processteknik och arbetet lämpar sig för civilingenjörsutbildningar inom dessa områden.

CSM Materialteknik AB är ett materialtekniskt kunskapsföretag med egna laboratorieresurser lokaliserat i Linköping. Genom att utföra provningar och konsultationer inom material- och processteknik kan CSM erbjuda materialtekniska lösningar för varje steg i en produkts livscykel. Från utveckling och design till produktion/drift/underhåll och återvinning.

Bodycote Ytbehandling AB erbjuder den Skandinaviska marknaden behandlingsmetoder för att förbättra egenskaper hos produkter vad gäller bland annat korrosionsskydd, nötningsbeständighet, friktionsegenskaper, konduktivitet samt ge ett dekorativt utseende. Bodycote Ytbehandling har en modern och rationell maskinutrustning, i vissa fall i absolut världsklass, vad gäller produktivitet, kapacitet och flexibilitet. Bodycote Ytbehandling har tio ytbehandlingsverkstäder i Sverige.

Ytbehandling med pulsteknik är sedan länge en känd teknik för att framför allt påverka skiktegenskaper som makrospridning. Framgången med tillämpningarna har dock varit blandade. Det är inte ovanligt att utrustning för pulsteknik införskaffats och sedan inte använts då man inte erhållit önskade resultat. I andra fall har man med empiriska kunska-per rönt framgång men inte kunnat applicera tekniken till andra produkter och/eller an-läggningar. Erfarenheterna från området är mao blandade, kunskaps- och tekniköverfö-ringen från den akademiska världen till industrin har inte fungerat på ett tillfredsställande sätt.Mot denna bakgrund föreslås följande arbetssätt som syftar till att ta fram en metodik som skapar förutsättningar för en kontinuerlig inlärning och utveckling av tekniken, obe-roende av produkter och/eller anläggningar.

Genomförande:
- Genomgång av befintlig litteratur inom områdena:
- galvanisk ytbehandling av aluminium
- försilvring med pulsteknik
- Introduktion till statistisk försöksplanering
- Definiera provprogram som syftar till optimering av fördelning av silverskikt på aluminiumdetaljer med komplex geometri.
- Översätta parametrar från försök i laboratorieskala till pilotskala och produktionsskala.
- Fastställa pulsparametrar för att optimera makrospridning.

Lokalisering
CSM Materialteknik i Linköping kommer att ansvara för handledning för examensarbetet. Resurser vid Bodycote Ytbehandling i Göteborg kommer även att utnyttjas.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.