Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-01-07

Uppfyllning av Noark-4 krav i RMT+

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Projekt: Uppfyllning av Noark-4 krav i RMT+
Tidplan: Färdigt senast Q1 2004
Plats: RMT Solna
Nyckelord: Information- och dokumenthantering, Microsoft SQL-server 2000.

Syfte
Syftet med examensarbetet är att få fram vilka krav RMT+ måste uppfylla samt att implementera dessa i RMT+ för att kunna bli certifierad enligt kravspecifikationen Noark-4 utfärdat av Riksarkivverket i Norge.

Mål
Att RMT+ blir certifierad enligt Noark-4 i Norge.

Kontaktperson: Carolina Persson
Tel. (08) 735 92 23
Mailto: [email protected]

Inledning

Rationell Mikro Teknik AB, RMT (www.rmt.se) är ett svenskt IT, utvecklings- och konsultföretag med 20 medarbetare. Vi utvecklar, marknadsför och säljer ett system som heter RMT+.
RMT+ är ett generellt informationssystem med fokus på kvalitet och med moduler för dokument-, avvikelse-, ärende-, kemikalie-, service-, och publiceringshantering. Systemet är utvecklad ovanpå Microsofts plattformen och är integrerad med Microsoft Office paketet. Det används för att enligt förbestämda regler strukturera och lagra information så att den blir överskådlig och sökbar.
Vi satsar nu på export av RMT+ därför att vi följer vår största kund utomlands och att vi vill få mer utav vårt ¿know-how.¿ Vi börjar i Norge där vi redan har referenser. Det krävs enligt Riksarkivverket i Norge att alla elektroniska arkiv och dokumenthanteringssytem inom offentliga verksamheter är certifierade enligt Noark-4 (NorskArkivsystemspecifikationer version 4).

Beskrivning av Examensarbetet

Utredning
Under denna fas kommer studenten att gå igenom specifikationerna i Noark-4 och upprätta en matris av de obligatoriska krav som en informationshanteringssytem måste uppfylla. Noark-4 krav finns tillgängliga både på norska och engelska. Dessutom, skall studenten gå igenom RMT+ specifikationer och matcha dessa gentemot dem i Noark-4. Obligatoriska krav som inte uppfylls måste vara väl identifierade och en resurskostnadsuppskattning för dess implementering måste göras.
Utredningsdelen avslutas med presentation för VD, exportansvarig och produktansvarig av RMT+.

Implementationsdel
Nästa fas blir det att implementera i RMT+ systemet dem obligatoriska krav som redades ut under första fasen.
Jobbet avslutas genom att demonstrera RMT+ för arkivverket i Norge. Vid demon visas vilka krav RMT+ uppfyller enligt matrisen från utredningsfasen. Det dokumenterade matrisen blir ett underlag för Riksarkivverket för utfärdandet av Noark-4 Certifikatet.
Tidplan
RMT uppskattar tiden för utredningsarbetet till cirka 5 veckor. Därefter beror det på antal krav och dess funktionalitet som måste implementeras i systemet samt studentens erfarenhet och kunnande i Microsofts utvecklingsmiljö och produkter.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.