Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-05-03

Hur tar kommunen tillvara på de utvärderingar som görs?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kommunen i Götene Kommun gör ständigt utvärderingar och enkäter, tex medborgarenkät, arbetsmiljökartläggningar, jämställdhetsenkäter. Frågan är hur resultaten av dessa tas tillvara och återförs i verksamheten.
Kommunen skulle vilja ha förslag på hur resultatet av utvärderingar systematiskt kan föras tillbaka i verksamheten.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.