Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-22

Finns det ett behov av administrativhjälp bland företag i Lima?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företagare i Limabygden har upptäckt att behovet av administrativ hjälp (dvs hjälp med bokföring, avtalsfrågor och lön- och försäkringshantering) är stor. Idégivaren vill genomföra en behovsanalys. Frågan är, finns det ett generellt behov av detta bland företagarna och är det något som många önskar ska finnas i bygden. Om så är fallet, inom vilka områden behövs detta och hur kan man lösa problemet i framtiden.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.