Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-01-07

Examensarbete sensorteknik/Thesis work in sensor technology

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Caldaro AB marknadsför styrhandtag, pedaler och annan utrustning för människa-maskin-kommunikation i industriella applikationer. Ofta används potentiometrar som avkännare. För vissa ändamål kan andra avkänningsprinciper som exempelvis magnetiska, piezo elektriska eller optiska vara fördelaktigare.
Uppgiften är att baserat på en studie av tänkbara avkänningsprinciper föreslå nya kostnadseffektiva lösningar för några av företagets tillämpningar.
Arbetet kräver goda kunskaper i mätteknik. Kunskaper i sensorteknik eller mikrosystemteknik är en fördel.
Arbetet ska utföras under hösten 2003/vintern 2004.

----------------------------------------------

Caldaro AB markets steering handles, joysticks and pedals for industrial man-machine interface products in industrial applications. In many cases resistive potentiometers are used for the transduction. For some applications magnetic, piezo electrical or optical principles are more suitable.
The task is to make a study of different principles and based on this suggest new cost-effective solutions.
The work requires good knowledge in measurement technology. Knowledge in Sensor technology and/or Microsystem technology would also be helpful.
The work should be done during the fall of 2003/winter 2004.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.