Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-12-15

Multi protocol message brokering - Ida Infront Ab

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ida Infront Ab utvecklar kundanpassade lösningar baserade på vår produkt iipax. Plattformen lämpar sig väl för dokument- och ärendehantering, workflow samt SHS (Spridnings och Hämtningssystem). Med SHS-tekniken hjälper Ida Infront till med övergången till 24-timmarsmyndigheten.

Ida Infront som har ett samarbete med Santa Anna Research Institute erbjuder möjligheten att genomföra ett examensarbete med titeln Multi protocol message brokering.

Inom flera områden utvecklas nu standarder för elektroniska kommunikationslösningar baserade på HTTP. Exempel på sådana standardiseringsinitiativ är SHS (myndighetskommunikation), Web Services (huvudsakligen generell RPC), ebXML (e-handel) och IDA eLink (myndighetskommunikation inom EU).

Alla dessa standarder är relativt lika i sin övergripande utformning men skiljer sig åt i subtila detaljer vad gäller semantik för reliable messaging, meddelandeformat etc.

Ingen enskild standard kommer att täcka all användning inom alla områden. Det kommer därför att bli ett vanligt scenario att flera av dessa protokoll måste hanteras inom en organisation. Att i en och samma HTTP-server hantera flera varianter är i sig ett intressant tekniskt problem. Medelanden skall dock i de flesta fall även bearbetas på olika sätt i samband med att de ankommer eller skickas ut. Det görs i en komponent kallad message broker eller workflow broker. Olika dataformat och paketeringar gör det svårt att på ett rationellt sätt skapa och underhålla generella bearbetningsfunktioner i en message broker.

Frågeställningen vi önskar belyst i examensarbetet är:
* Utred och designa en abstraktion av formaten som används eller som troligen kommer att användas i protokoll för myndighetskommunikation.
* Genomför en Proof-of-concept implementering i iipax Broker SHS 1.1/JE

Arbetet är lämpligt för 1-2 personer med Civilingenjörs (datateknisk inriktning) eller Datavetenskaplig utbildning och med ett intresse både för utredningsfrågor och programvaruteknik.

Skicka din ansökan till:
Åsa Ivansson, Human Resources via e-mail:
[email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.