Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-02

Nätnyttomodellens ekonomiska konsekvenser

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nätnyttomodellen (NNM) är en ny modell som Energimyndigheten planerar att använda vid ekonomisk reglering av elnätbolagen. Syftet är att minimera risken för monopolvinster samt att skapa incitament för kostnadseffektivitet.

I detta arbete skall NNM utvärderas genom simulering för att studera de ekonomiska konsekvenserna, särskilt i de fall man kan misstänka en avvikelse från de förhand uppställda målen. Alternativa modeller, existerande eller egna förslag, bör även omfattas av utvärderingen.

Studentens/-ernas kompetensprofil bör omfatta simulering samt åtminstone ett intresse för nationalekonomi/ekonomisk styrning (reglering av naturliga monopol). Vi tror att arbete är lämpligt för två stycken studenter under 10 veckor eller en student under 20 veckor.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.