Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-19

Tribologi - uppskatta nötningstal i smorda kontakter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett smörjmedel består av basvätska med tillsatta funktionsadditiv. Funktionsadditiv är bland annat antioxidanter, korrosionsskydd eller nötningsskydd. En god balans av additiv och basvätska skapar en väl fungerande produkt i reella system. Ett smörjmedels främsta uppgifter är att sänka friktionen och minska nötningen i kontakter.

Fokus i det här exjobbet är nötning i gränsskiktssmorda kontakter, dvs där lasten huvudsakligen bärs av ytor i kontakt och tryckuppbyggnaden i smörjfilmen är av underordnad betydelse. Nötningen kan studeras i ett flertal olika utrustningar som finns på Institutionen för Maskinelement, KTH. Målet är att variera nötningsadditiv och dess halter i olika basvätskor för att kunna ta fram nötningstal, som beskriver hur väl de olika testoljorna motverkar nötning.

Statoil Lubricants är en del av Statoilkoncernen. Statoils huvudägare är norska staten. Statoil Lubricants har ca 300 anställda, och omsätter ca 1,1 miljarder SEK. Statoil Lubricants har egen verksamhet i nio länder, huvudsakligen runt Östersjön: Sverige, Norge, Danmark, Polen, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland och Irland. Statoil Lubricants har hög fokus på kvalitet, säkerhet och miljö (QS 9000, ISO 9001/ 14001)


Statoil Lubricants är marknadsledande i Skandinavien, med komplett produktsortiment inom:
-Industri
-Automotiv
-Metallbearbetning
-Marin.

R&D-avdelningen ligger vid produktionsanläggningen i Nynäshamn, 60 km söder om Stockholm. Här arbetar 13 personer med alla R&D-områden som berör Statoil Lubricants. Vi har väl etablerade samarbeten med Luleå Tekniska Universitet(Siriuslaboratoriet, Maskinelement), KTH (Maskinelement) m fl och deltar i ett flertal nationella forskninsgprogram. Vi har tidigare haft ett antal exanmensarbeten inom kemi, miljöledning/LCA, tribologi och fysikalisk kemi.

Vi söker främst examensarbetare vid KTH, men alla förslag skall utvärderas. Din utbildningsprofil är troligtvis maskinteknik. God labvana, språkkunskap, känsla för projektarbete, kommunikatikativ i tal och skrift (projektdokumentation).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.