Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-21

Vad driver en kvinnlig företagare? (56)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Wisbyströvet AB är en intresseorganisation för företag som är beläget från Södertorg fram till Östertorg i Visby.

Just nu pågår ett projekt som Wisbyströvet äger med medel från Helaprojektet, ESF och arbetsförmedlingen.
Syftet med projektet är att minska deltidsarbetslösheten, öka medvetenheten kring jämställdhet och göra Wisbyströvet till en bättre arbets och handelsplats, även på lång sikt.

Vi har många kvinnliga företagare som medlemmar och ser det därför som viktigt att få fram deras situation.

Därför söker vi studenter som genom att intervjua några företagare kan få fram deras ekonomiska och vardagliga situation, men också vad som driver de att vara företagare,
Blev deras situation som de hade förväntat sig när de startade sitt företag?

Som stöd för den studerande finns det två aktionsforskare från Arbetslivsinstitutet, som är kopplade till projektet.

Uppsatsen kan skrivas från ekonomiska, humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.