Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-31

Undersökning av Kunskapsbladet och Idea Plant (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
1. Läsvärdesundersökning av Kunskapsbladet
IDEA Plant ger i samarbete med Mdh ut en tidskrift, 5 nr per år. Den heter Kunskapsbladet - ett forum för kunskapsspridning om informationsdesign och förmedlas gratis till ca 4000 beslutsfattare runt om i Sverige. Vi vill nu undersöka vad dessa prenumeranter tycker om tidningen - om de läser den, vilka artiklar de läser osv.

2. Marknadsundersökning av IDEA Plant
År 2002 gjorde studenter från Institutionen för Ekonomi och Informatik VID Mälardalens högskola en marknadsundersökning genom att via telefonintervjuer undersöka vad medlemsföretagen tycker om IDEA Plant som organisation. Denna undersökning är tänkt att genomföras årligen med samma frågor och tillvägagångssätt för att på så sätt kontinuerligt kunna följa åsikterna om IDEA Plant. Snart är det alltså dags igen. Vi vill använda enkätfrågorna från 2002, men vi vill ha hjälp med arbetet med telefonintervjuerna och utvärdering av svaren.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.