Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-19

Ingenjörsutbildningar för framtiden? (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ingenjörsutbildningarna i ämnena datavetenskap och elektronik har de senaste åren drabbats av sjunkade sökandetal. Detta innefattar även den nystartade civilingenjörsutbildningen i data/elektronik. Trenden följer arbetsmarknaden inom brascherna elektronik och IT, vilket kan tyckas vara pradoxalt då det rådde brist på ingenjörer under högkonjunkturen.

För att göra ingenjörsutbildningarna mer attraktiva har institutionerna för datavetenskap (IDt) resp. elektronik (IEl) vid Mälardalens högskola startat ett rekryteringsprojekt som dels skall se över utformningen av ingenjörsprogrammen och dels aktivt marknadsföra programmen. I detta projekt finns därför ett stort behov av en marknadsundersökning som tar reda på intresset för våra utbildningar hos presumtiva studenter. Frågor som önskas besvarade är bl.a. vilken syn har man på data/elektronik idag, vilka utbildningar attraherar mest, är det intressant/viktigt med utlandsår, är det intressant om utbildningen varvas med praktik hos företag, etc.

Givetivs är inte undersökningen begränsad till ovanstående frågor, utan man får jättegärna komma med egna förslag. Kreativitet premieras och kan belönas!

Uppdraget lämpar sig för 2-4 personer. I samband med eventuella (längre) resor utgår reseerättning och kostnader för lunch.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.