Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-10-06

Lärcentrum i Bromölla - en motor för regional och lokal utveckling! Marknadsundersökning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bromölla kommun har c:a 12.500 invånare. Kommunen är i mångt och mycket ff präglad av sin tid som bruksort och hela 42% arbetar inom den tillverkande industrin (riket 19%). Utbildningsnivån i kommunen är mycket låg. Endast 16,4% har någon form av eftergymnasial utbildning mot rikets 30,4%.Andelen invånare med högst 2-årig gymnasieutbildning är 71% mot rikets 54%.
Vuxenutbildningen i Gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg inviger i höst sitt nya Lärcentrum. Vi önskar skapa ett Lärcentrum som är öppet för allt lärande och att alla ska känna sig välkomna. Vi vill försöka avdramatisera ingången i högre studier och har därför placerat vårt Lärcentrum i direkt anknytning till övrig vuxenutbildning.
Vi vill nu göra en större marknadsundersökning, kombinerad med marknadsföringsinsatser, bland både arbetstagare och arbetssökande för att få reda på vilka kriterier dom bör vara uppfyllda för att man ska vilja läsa vidare.
Frågor vi vill ha svar på:
Vad vill man lära?
Hur vill man lära?
Var vill man lära?
När vill man lära?
Vilka krav ställer man på lärmiljön?
Varför vill så många kommuninvånare inte läsa vidare alls?
Vad kan vi göra för att överbrygga hinder?
Hur ska vi agera för att avdramatisera ingången i högskolestudier och föra in denna möjlighet som en naturlig del i människors vardag?

Vi vill också få kunskaper om vad man ur arbetsmarknadssynpunkt önskar av vårt Lärcentrum och behöver därför kunskap om kompetensbehov, utbildningskrav och önskemål om genomförande i tid och rum från arbetsgivare.

Med svaret på dessa frågeställningar som utgångspunkt vill vi skapa vårt Lärcentrum så att det i görligaste mån uppfyller de krav och behov invånare och näringsliv har.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.