Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-21

Hälsopåverkan från vägbulor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Att utvärdera risk för mekaniskt relaterade ryggskador från olika vägbulor.
Bakgrund
Vid kollosion mellan fordon och oskyddade trafikanter (gående, cyklister...) är det mycket hög risk för svåra personskador om kollosionsfarten är över ca 30 km/tim. Det mest kostnadseffektiva sättet att vid övergångsställen dämpa farten till 30 km/tim har visat sig vara byggande av vägbulor. Tyvärr framkallar många av dagens vägbulor potentiellt farliga stötar och onödigt obehag även i låg fart, buller och markvibrationer samt ryckig körning med hög miljöbelastning. Ett antal svåra personskador i form av ex.vis kotkompressionsfrakturer har inträffat på vägbulor i Sverige. Under perioden 2001-2003 har en ¿stötfri¿ fartdämpande vägbula tagits fram vid Vägverket Konsult. Det stötfria guppet är mönsterskyddat av tillverkaren Gunnar Prefab AB i Rättvik. Guppet tillverkas i armerad betong som gjuts i form på fabrik, och finns kommersiellt tillgängligt sedan sommaren 2003.
Arbetets innehåll
Du ska jämföra risk för mekaniskt relaterade ryggskador från det stötfria guppet respektive från andra vägbulor.
Arbetet avgränsas från att beakta andra former av hälsopåverkan än mekaniskt relaterade ryggskador. Exempelvis beaktas inte neurokemiskt relaterad hälsopåverkan, så som skador från långtidspåverkan från stresshormoner.
Arbetet kan med fördel koordineras med ett parallellt examensarbete ¿Komfortstudie av vägbulor¿.
Metod
Litteraturstudier av liknande undersökningar. Under testkörningarna, omfattande olika fordon och farter, mäter du stötinnehållet i helkroppsvibrationer på förarplats och utvärderar det enligt preliminär standard ISO/DIS 2631-5 (2001). För beräkning av ryggradens olinjära respons (i kotor resp. mjuka vävnader) på vertikala kompressionsstötar, har en modell med neurala nätverk använts. I ditt arbete tillämpar du denna befintliga modell med hjälp av ett MATLAB-program. Detta innebär att erfarenhet av MATLAB är en stark fördel.
Lämplig utbildning kan vara högskoleutbildning med inriktning fysikalisk yrkeshygien, alternativt Farkostteknik eller Maskin med inslag av biodynamik och human factors.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.