Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-02

Modern marknadsföring av ett museum

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.

Hur skulle man kunna marknadsföra ett litet museum i dag med de
IT-hjälpmedel m.m. som står till buds? Vilka nya produkter/tjänster kan man erbjuda olika kategorier kunder - enskilda, grupper, företag, myndigheter m.m. - som man kan få ersättning (royalty, sponsoring, engångsavgift m.m.) för? Ett museum är ju en del av samhället - men hur skall de överleva sunt ekonomiskt? Dessa grundläggande frågeställningar erbjudes som anvisning på ett problemkomplex som gäller många museer. I detta fall har vi tillgång till ett case rörande en intressant kategori av museum - ett museum som är litet, konstnären bodde där, stora delar av produktionen finns där, allt inom Stockholms tullar.

Detta exjobb torde vara lämpligt för två personer (minst)
tillsammans som behärskar konsthistoria och företagsekonomi. För närmare upplysningar - kontakta Staffan Gullander, professor Stockholm School of Entrepreneurship, email. [email protected], som också
kan fungera som handledare vid behov.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.