Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-11

Lokalt omhändertagande av dagvatten - LOD

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Tekniska förvaltningen vid Örebro kommun har ansvar för vatten, avlopp, avfallshantering, vägar och trafik. Parkfrågor samt kommunens vagnpark ligger också inom ansvarsområdet.

När det gäller VA-processen behöver vi undersöka lokalt omhändertagande av dagvatten ¿ LOD. Hantering och rening/rensning av LOD-dammar. LOD i parkmiljön. Rening av dagvatten vid källan, t ex genom gröna tak.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.