Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-04-10

Språklig utveckling och kommunikation hos barn och unga

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom programområde Barn och Utbildning i Örebro kommun är fyra utvecklingsområden definierade att särskilt initiera, stödja och följa under de närmaste åren. Ett av områdena är barns möjlighet till inflytande och delaktighet.

Språklig utveckling
Språk och identitet hänger samman liksom språk och lärande. Att äga ett språk är viktigt för att kunna utvecklas och fungera väl, leva gott och bidra i ett demokratiskt samhälle. Förskola och skolan ska främja och stödja barn och unga så att de bildar sig, får en beredskap för livet samt utvecklar ett rikt och nyanserat språk.

Som grund för detta finns en strävan att utveckla nyfikenhet, leken och lusten att lära. Dessutom att utveckla sitt eget sätt att lära samt tilliten till sin egen förmåga. Språklig utveckling, som innebär att lära sig lyssna och läsa aktivt, uttrycka tankar och idéer i tal och skrift, utvecklas i meningsfulla sammanhang och miljöer samt innehåller många olika uttryckssätt som språk, bild, musik, leken, drama, dans mm.

Frågeställningar:
- Vilken kunskap om läs- och skrivprocesser finns hos pedagoger som arbetar med barn i tidiga åldrar?
- Vilka språkmiljöer vistas barn och unga i?
- Förekomst av erfarenhetsutbyte och samtal mellan pedagoger i dessa frågor?
- Hur ser kunskapsutvecklingen av modersmål och svenska som andraspråk ut hos pedagoger? Spetskompetens såväl som generell kompetens hos alla pedagoger?  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.